Yaratıcı Drama eğitimde bir model, bir yöntemdir.
“Bir grubun bir olayı ya da durumu kendi yaşantılarından yola çıkarak canlandırmasıdır.” Bu canlandırmalar esnasında grup üyeleri işlenen konu hakkında kendi yaşamlarındaki deneyim, gözlem, bilgi ve tutumlarını tekrar gözden geçirirler ve/veya konuyla ilgili yeni bir bakış açısı geliştirirler.

 

Tüm süreç boyunca öğrenme doğal bir yolla gerçekleşmiş olur. Aynı zamanda bireyler yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirme fırsatı bulurlar. Bizim önceden hazırlamış olduğumuz atölyelerimizle beraber, çalıştığımız kurumların talep ettikleri konular doğrultusunda da hazırladığımız atölyelerimiz bulunuyor.

 

Yaratıcı Drama Ne İşe Yarar?
• Kendi potansiyelini fark etmeye
• Problem çözme becerisinin gelişmesine
• Yaratıcı düşünmeye
• İç ve dış motivasyona
• Sağlıklı iletişim kurmaya
• Bir grupla ya da bireysel iş başlatma, yürütme ve sürdürmeye
• Sosyal becerileri geliştirmeye
• Etkili dinlemeye
• Kendini ifade etme yetkinliğinin geliştirilmesine
…Ve elbette yaparak ve yaşayarak öğrenmeye!

 

Hazır atölyelerimiz;

Bu atölyemiz kurumunuzda işe yeni alınmış kişilerin oryantasyon sürecinde onlara yardımcı olur. Başarılı bir oryantasyon süreci kişinin kuruma, çalışma ortamına, işe adapte olmasını kolaylaştırır. Bilgisizlikten doğacak şikayetlerin önüne geçilir ve çalışan kendi potansiyelini kısa sürede açığa çıkarır.

Sağlıklı ve başarılı bir kurum içi iletişim çalışanların kuruma bağlılıklarını arttırdığı gibi, çalışma arkadaşlarıyla da birlik ve güven duygusunu oluşturur. Çalışma arkadaşlarıyla ve kurum içindeki diğer kanallarla doğru iletişim kurabilen kişi kariyerinde daha emin adımlarla yol alacaktır. Aynı zamanda satış ve pazarlama gibi odağında iletişim bulunan meslek grupları için eşsiz bir deneyim sunmaktadır. ( 2 atölye halinde uygulanmaktadır )

Çalışma ortamında işbirliği kurabilmek ve takım olabilmek için çalışanların birbirlerine duydukları güven ve aralarındaki uyum kuşkusuz performanslarını olumlu yönde etkilemektedir. Bir çalışanın çalışma arkadaşları ve yöneticileri tarafından benimsenmesi için güven duygusu verebilmesi çok önemlidir. Bu güven duygusu beraberinde çalışma ortamında uyumu getirecektir. Uyum-Güven bize neyi ifade eder? Uyumlu ve güvenli bir iş ortamı performansımıza ne kadar etki eder? Sorularının cevaplarını bu atölyemizde arıyoruz. ( 2 Atölye halinde uygulanmaktadır. )

İş hayatında karşılaşılan zorluklar psikolojik stresin en önemli kaynağı. Stres içinde çalışmak da performansımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bireyi iş ortamının stresinden uzaklaştıracak, oyun oynamanın insan yaşamındaki rahatlatıcı etkisine tanık olduğumuz eğlenceli bir atölyemiz.

Çalıştığımız kurum kuşkusuz hayatımızda çok önemli bir yer tutmakta. Vaktimizin büyük kısmını çalışma arkadaşlarımızla ve yöneticilerimizle geçiriyoruz. Karşılaştığımız rollerin iş hayatımıza olumlu-olumsuz pek çok etkisi oluyor. Bu atölyemizde hangi rollerle karşılaşıyoruz? Bu roller performansımıza nasıl etki ediyor? Nasıl başa çıkarız? Sorularının yanıtlarını arıyoruz.

Bir insanın iş yaşamı dışında ilgilendiği alanlar onun en büyük zenginliğidir. Son yıllarda pek çok kurum bunun farkında. Çalışanlarının iş dışında da ilgi alanlarının olması için çaba gösteriyorlar. Yaratıcı drama sanat dalları ile insan arasında köprü vazifesi görüyor ve yaratıcılıklarını kullanmaları, yeteneklerini ortaya koymaları için zemin hazırlıyor.

Yaratıcı birey problem çözme becerisi olan, yeniliklere açık, çabuk öğrenen, atılgan ve yüksek motivasyonlu kişidir. Çalışanların yaratıcılıklarının gelişmesi için onlara zemin hazırlayan atölyemiz aynı zamanda takım çalışması gerektiren işlerde çalışan bireylerin birbirleriyle uyumlanmaları ve etkileşim kurmaları için de harika bir atölye olacaktır.

Algı ve duyu çalışmaları bireylerin birbirlerinden duyusal ve düşünsel olarak farklılıklarını ve bu farklılıkların nedenlerinin ortaya konduğu atölyemizdir. Bir konuya tam ortadan bakabilmek, empati kurabilmek için algılarımızın ve duyularımızın açık olması gerekir. Çalışma ortamındaki çatışmalar ancak duyusal ve bilişsel farkındalıkla önlenebilir. Bu atölyemiz çalışanların bu konuda duyarlılık kazanması için harika bir atölyemizdir.

Biz ne söylüyoruz, beden dilimiz ne diyor? Doğru iletişimin ilk şartı etkili bir beden dilidir. Bu atölyemizde beden dilimizin farkına varıyor ve beden dili hakkında yeni bilgiler ediniyoruz.