Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kurumsal Eğitimler

Yaratıcı Drama bir konunun oyunlaştırma ve canlandırma araçlarıyla tecrübe edilerek öğrenilmesi sürecidir.

Katılımcılar süreçte yaşadıkları duygu ve düşünceleri bir birleriyle tartışır.
Bu tartışmalar hem katılımcıların kendi bakışaçısını sorgulamasını,hem de diğer bakış açılarını,tutum ve davranışlarını gözlemlemesini sağlar.

Bu öğrenme yöntemi sayesinde edinilen bilgi kalıcı davranışa dönüşür. Yaratıcı Drama yöntemiyle verdiğimiz eğitimlerin konu başlıklarına ve içeriklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.