Yaratıcı Drama Nedir?

“Yaparak ve yaşayarak öğrenme” yaratıcı dramanın en basit ve yalın tanımıdır diyebiliriz. Bir grupla beraber, grubun yaşamsal deneyimlerinden yola çıkarak bir konunun rol oynama ve doğaçlama tekniğinden faydalanarak canlandırılmasıdır.
Bu canlandırmalar sırasında farklı fikirler ortaya konur. Problemlere çözüm yolları aranır. Katılımcılar çözüm yollarını ararken kendi gözlem, tutum ve davranışlarını gözden geçirirler. Hedeflenen bilgiye kendiliğinden ve doğal bir yolla ulaşırlar. Tüm süreç boyunca katılımcılar aktiftir, duyuları açıktır, “şimdi ve burada olma” ilkesiyle hareket ederler. Bu nedenlerle edinilen bilgi kalıcı davranış değişikliği sağlar. Yaratıcı Drama atölyelerinde işlenen konu ne olursa olsun katılımcının;

• Yaratıcı düşünmesine
• İç ve dış motivasyon sağlamasına
• Sağlıklı iletişim kurmasına
• Bir grupla ya da bireysel iş başlatma, yürütme ve sürdürmesine
• Sosyal becerilerini geliştirmesine
• Etkili dinleme becerisinin gelişmesine
• Kendini ifade etme yetkinliğini geliştirmesine vd. katkı sağlar.

 

Neden Yaratıcı Drama?

Yukarıda saydığımız nedenlerle yaratıcı dramanın eğitimde bir yöntem olarak kullanılması da kaçınılmazdır. Günümüzde kurum çalışanlarının kuruma bağlılıklarını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi kurum içi eğitimlerdir. Kurum çalışanları yaratıcı dramanın gücü sayesinde birçok farkındalık kazanırken, yaşamsal deneyimler sayesinde bilgi ve tecrübe edinirler.
Yaratıcı dramanın esnek yapısı sayesinde eğitim içeriklerimizi çalıştığımız kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırabiliyoruz. Yine sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda eğitim içeriği oluşturabiliyoruz.
Aslında biz oryantasyon, etkili iletişim, problem çözme becerisini geliştirme, motivasyon, takım olabilme, beden dili vd. eğitimleri veriyoruz. Yöntem olarak da yaratıcı dramayı kullanıyoruz.

 

Eğitim Başlıklarımız

 

1. Oryanstasyon
İletişim kurmak ilk iş gününde hepimiz için zordur. Yeni çalışma arkadaşlarınıza işteki ilk günlerinde sıcak bir karşılama yapmak isterseniz bu atölyemiz size göre.
Oryantasyonun en önemli noktalarından biri de çalışma arkadaşlarıyla kurulan iletişim ve kurum kültürü ile tanışmaktır. Kuşkusuz kurum kültürünü benimsemiş bir çalışan kuruma bağlıdır. Yaratıcı Drama monotonluktan uzak, enerjik, eğlenceli ve odağında etkileşimin olduğu bir yapıdadır. İş yerine ve kuruma adaptasyonu daha çabuk sağlamak için bu atölyemizden yararlanabilirsiniz.

2. İletişim, Etkileşim
Doğru iletişim kurabilmenin hayatımızın bütün alanlarını olumlu etkilediği bilinen bir gerçek. Yaratıcı Dramanın bir grup etkinliği olması katılımcıların süreç boyunca birbirleriyle iletişim halinde olmasını gerektirir. Bu sayede işlenen konu ne olursa olsun kişilerin iletişim becerileri güçlenir.
Kurum içinde kurulan doğru iletişim çalışanların hem kariyerlerinde emin adımlarla yürümesini, hem de çalışma arkadaşlarıyla birlik ve güven duygusu içinde çalışmasını sağlar. Odağında iletişim olan bir yaratıcı drama süreci katılımcıların kendiliğinden ve doğal bir yöntemle sorunları fark edip, çözüm bulmalarını sağlar.

3. İş Yaşamında Uyum/Güven
Yaratıcı drama sürecinde karşılaşılan problemler mutlaka bir uyum içerisinde çözülebilir. Çalışma ortamında işbirliği kurabilmek ve takım olabilmek için çalışanların birbirlerine duydukları güven ve aralarındaki uyum kuşkusuz performanslarını olumlu yönde etkiler. Huzurlu bir çalışma ortamı motivasyonun kaynağıdır.
Yaratıcı Drama yöntemiyle katılımcılar süreç içinde uyumlu hareket etmeyi doğal yollarla öğrenirken, güven konusunda farkındalık kazanır. Çalışanlarınızın uyum ve güven problemi yaşadığını düşünüyorsanız ya da uyum/güven konusunda farkındalık kazandırmak isterseniz onlara rehberlik edecek bu atölyemizi sizin için öneririz.

4. Problem Çözme Becerisi
Yaratıcı drama katılımcılara çeşitli problemleri inceleme fırsatı verir. Onlara sosyal roller vererek bu sayede problemlerin çözüm yollarını aramalarını ve bulmalarını sağlar.
Kurumsal hayat içinde aldığımız kararlar şirket için büyük önem taşır. Hem günlük hayatımızda hem de iş yaşamında karşılaştığımız problemler motivasyonumuzu düşürdüğü gibi kararlarımızı da olumsuz etkiler. Yaratıcı Drama sürecinde bilginin kendiliğinden öğrenebilmesi mutlaka problemin çözülmesiyle mümkündür. Yaratıcı drama süreçlerinde kurulan etkileşim sayesinde problemin çözüm yolları aranır ve katılımcılar bu sayede problem çözme yöntemlerini yaşayarak deneyimler. Böylece problem çözme becerileri gelişir.

5. Oyunun Gücüyle Motivasyon
İster çocuk, ister yetişkin olalım hepimizin güdülerinden biri “oyun” oynamaktır. Yaratıcı drama özgür, spontane bir ortamda, kişiler arasındaki etkileşimi ve iletişimi merkezde tutarak, insanların yaratıcılıklarını geliştirdikleri bir öğrenme süreci olduğundan oyunu aşamalarında kullanıyor.
İş hayatında karşılaşılan zorluklar psikolojik stresin en önemli kaynağı. Stres içinde çalışmak da performansımızı olumsuz yönde etkiliyor. Hem iş ortamının stresinden uzaklaşıyoruz hem de rekabet, stres yönetimi, anda kalma, yaratıcılık vb. konularda farkındalık kazanıyoruz, gelişiyoruz. Unutmayalım “oyun insanoğlunun ilk bilincidir.”

6. Takım Ruhu
Yaratıcı drama; bir amaç etrafında bir araya gelen bireylerin, bir hedefe giderken kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak canlandırmalar yapmalarıdır. Bu hedefe giderken birlikte hareket etme, takım olma, strateji geliştirme, yeni fikirler üretme vb. becerileri de gelişir.

İnsan Kaynakları alanında başarılı olabilmek için bireysel yeterlilik ve beceri tek başına yetmiyor. Takım halinde çalışmak zamandan kazandırdığı gibi motive, kuruma bağlı, verimli çalışanlar sağlıyor. Bu atölyemiz kurum içinde daha güçlü bir enerji ve sinerji için yenilik ve yaratıcılığın takım çalışmalarıyla ortaya konmasını mümkün kılar.

7. Algı/Duyu
Duyu ve algı çalışmaları bireylerin birbirlerinden duyuşsal ve düşünsel olarak farklılıklarını ve bu farklılıkların nedenlerinin ortaya konduğu bir atölyemizdir.
Bir konuya tam ortadan bakabilmek, empati kurabilmek için algılarımızın ve duyularımızın açık olması gerekir. Çalışma ortamındaki çatışmalar ancak duyuşsal ve bilişsel farkındalıkla önlenebilir. Algı/Duyu atölyemiz çalışanlarınızın bu konudaki bilinç düzeylerinin artması için tasarlanmıştır.

8. Beden Dili ve Farkındalığı
Yaratıcı Drama katılımcıların beden farkındalıkları ve onu nasıl kullanacakları konusunda da yol göstericidir. Bir katılımcının tüm atölye boyunca en büyük enstrümanı bedenidir.
İş hayatında doğru bir izlenim bırakabilmek için beden dilimizi doğru ve etkin kullanmaya ihtiyaç duyarız. Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de büyük önem taşır. Bu atölyemizde katılımcılar yaratıcı yollarla beden farkındalığı kazanırken, beden dili hakkında bilgiler ediniyor.

Yaratıcı Düşünme Eğitimlerimiz
İnovasyon ve inovatif düşünce son yıllarda kurumların en çok ilgi duyduğu kavramlar ve alanlar. İnovasyonun “hayatı kolaylaştıran yenilik” olduğu düşünülürse, bu yeniliklerin ortaya çıkabilmesi için bu kişilerin estetik bakış açısına sahip, yaratıcı bireyler olması gerektiği de bir gerçek. Yaratıcılığın ve hayalgücünün gelişebilmesi ise ancak uygun eğitimlerle mümkün. Bu nedenlerle yaratıcı dramanın diğer sanat dallarıyla işbirliği yaptığı eğitimlerimizi de ekleme ihtiyacı duyduk.

9. Plastik Sanatlar
Bir insanın iş yaşamı dışında ilgilendiği alanlar onun en büyük zenginliğidir. Son yıllarda pek çok kurum bunun farkında. Çalışanlarının iş dışında da ilgi alanlarının olması için çaba gösteriyorlar. Yaratıcı drama sanat dalları ile insan arasında köprü vazifesi görüyor ve yaratıcılıklarını kullanmaları, yeteneklerini ortaya koymaları için zemin hazırlıyor.

10. Müzik ve Ritm
Yaratıcı birey problem çözme becerisi olan, yeniliklere açık, çabuk öğrenen, atılgan ve yüksek motivasyonlu kişidir. Çalışanların yaratıcılıklarının gelişmesi için onlara zemin hazırlayan atölyemiz aynı zamanda takım çalışması gerektiren işlerde çalışan bireylerin birbirleriyle uyumlanmaları ve etkileşim kurmaları için de harika bir atölye olacaktır.