TAKIM ÇALIŞMASI

AMAÇ

Takımı oluşturan bireyler arasında etkileşim yaratmak. Bireyler arası iletişimi güçlendirmek. Uyum ve güven kavramlarının takım çalışması içerisinde özümsenmesini sağlamak. Takım çalışması yapmaktaki becerileri geliştirmek.

İÇERİK

İyi bir takım olmak için gerekli olan etkileşim/iletişim- Uyum/güven gibi unsurların etkinlikler, rol oynama doğaçlama teknikleriyle işlenmesi. Takım çalışması yapmaktaki yetkinliklerin uygulamalı grup çalışmalarıyla güçlendirilmesi. Tüm sürecin değerlendirilmesi.

FAYDA

İyi bir takım çalışması bireyleri planlı çalışmaya ve yeni fikirler üretmeye teşvik eder. Kurumlar bu sayede çalışanlarının potansiyellerini etkin olarak kullanır ve hedeflerine daha kısa bir zamanda ulaşır.

Kimler Katılabilir

Tüm kademe çalışanlar

Süre

1 , 5  Gün