KURUM İÇİ İLETİŞİM

AMAÇ

Organizasyon içerisindeki tüm kademe çalışanlarının birbirleriyle etkileşimini sağlamak ve kurdukları iletişimi güçlendirmek. İletişimde karşılaştıkları problemleri fark ettirerek çözüm yolları üretmelerini ve bu çözümleri uygulamalarını sağlamak. Aralarında olması gereken iş birliğini ve çevresiyle uyumunu pekiştirmek.

İÇERİK

Etkinliklerle çalışanlar arasında etkileşim kurulması. Etkinliklerle iletişimde karşılaştığımız problemlerin fark edilmesi. Bu problemlere çözüm yolları aranması. İletişim problemleri ile ilgili durumların rol oynama/doğaçlama yöntemiyle canlandırılması ve bulunan çözümlerin bu durumlar içerisinde kullanılması. Tüm sürecin katılımcılar tarafından değerlendirilmesi.

FAYDA

Kişiler arası çatışmalar, kurum içi iletişimi sağlam olan bir yapıda daha kısa zamanda çözülür. Biz bilinci gelişmiş olan çalışanların birbirleriyle kurdukları olumlu iletişim ortak çözüm üretme becerilerini geliştirir, iş streslerini ortadan kaldırarak performanslarını arttırır.

Kimler Katılabilir

Tüm kademe çalışanlar

Süre

1  Gün