Kurum İçi İletişim – İnteraktif Eğitim

Kurum İçi İletişim - İnteraktif Eğitim

Yaratıcı Drama” çatısında düzenlenen “Kurum İçi İletişim” eğitimi, bireyler arası etkileşimi sağlarken iletişimi güçlendirmek, karşılaşılan problemleri hızlıca çözüme ulaştırmak ve sonuç odaklı iş birliğini sağlamak için ihtiyaç duyulan tüm içeriği sunuyor.

Eğitimde; etkileşim, uyum, iş birliği, çatışma çözümü gibi başlıklarda vaka analizleri ve canlandırma yöntemleri kullanılarak katılımcılara benzersiz bir deneyim ortamı yaratılıyor. Eğitimin sonunda ise katılımcılar tüm süreci bizzat değerlendirerek edindikleri deneyimi pekiştiriyorlar.

Vaka çalışmalarına özel kurgulanmış deneyimlerle kendini geliştiren katılımcılar, birey olarak iletişim becerilerini üst seviyeye ulaştırıyor. Katılımcılar, edindikleri bu yeni deneyimi “Biz” olmak için kullanmak üzere hazır hale geliyor. Eğitim sonunda kazanılan beceriler ve motivasyon, profesyonel yaşamdaki stresi azaltmaya/ortadan kaldırmaya yardımcı olurken işteki performansı da doğrudan artırıyor.
İş yaşamınızı kolaylaştırmak için siz de bir adım atabilirsiniz!
 
Her kademeden çalışanlar için uygun.
*Bu eğitim sadece fiziki ortamda gerçekleştirebilmektedir.

Esra Güleç

Yaratıcı Drama Lideri

Firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda eğitimleri beraber tasarlayalım