İş Yerinde Verimlilik

AMAÇ

Çalışanın dikkatini toplamasına engel olan unsurların fark edilmesini sağlamak. Algıların ve duyuların konsantrasyon üzerindeki etkilerini fark etmek. Dikkati bir işe yoğunlaştırabilmek.

İÇERİK

Etkinliklerle mekan,ses, koku,dokunma ile ilgili algı/duyu çalışmaları yapmak. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlarla algı ve duyularımızı etkileyen faktörlerin tartışılması. Rol oynama doğaçlama yöntemiyle canlandırma yapılması. “An’da kalabilme “ yi sağlayan unsurları fark etme ve uygulama.
Tüm sürecin değerlendirilmesi.

FAYDA

Çalışanların birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışması dikkatinin dağılmasına neden olur. Bu durum beraberinde işlerin zamanında yetiştirilememesi, hata yapma olasılığının artması ve stres gibi çalışan verimliliğini düşüren unsurları meydana getirir. Oysa algılarımız ve duyularımız geliştirilebilir kaslarımız gibidir. Onlar sayesinde “an’da kalabilir”, iş verimliliğimizi olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırabiliriz.

Kimler Katılabilir

Tüm kademe çalışanlar

Süre

1  Gün