Fintechlerler için Pazarlama

Fintechler için Pazarlama

Fintech sektörü yenilikçi, rekabetçi ve oldukça dinamik bir yapıda ilerliyor. Hal böyle olunca bu sektör için pek çok farklı dinamiğin bir araya geldiğini görüyoruz. Katılımcılar 3 saat süreli bu eğitimde günümüz finans sektöründeki değişimin öncüleri fintechler ve ona bağlı ekosisteme yakınlaşırken, iş yapış biçimlerine değer katacak, seslerinin daha çok duyurulmasına katkıda bulunacak pazarlama stratejileri ile yakınlaşma fırsatı bulacaklar.

Fintech kavramı ve fintech ekosistemi.
Finansal teknolojiler ve girişimler.
Bankalar ve Fintechler.
Finans sektöründeki dönüşümün etkileri.
Blockchain’e neden ihtiyacımız var.
Fintechler için pazarlama.
Finans kurumları Z kuşağına nasıl yakınlaşabilir.
Fintech trendleri.

Funda Güleç Yalçın

FUNDALİNA

Firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda eğitimleri beraber tasarlayalım