EğlenİŞ 

Çalışanlar arasında bağ kurmanın kurumlara olan aidiyet duygusunu  güçlendirdiği bir gerçek. Orgzanizasyonların rekabet ortamında ayakta kalmalarını sağlayan en önemli unsur ise çalışan bağlılığı. Bu nedenlerle çalışanlarınızın motivasyonlarını yüksek seviyede tutacak, onları stresli çalışma ortamından biraz olsun uzaklaştıracak, birbirleriyle sosyalleşmelerini sağlayacak yaratıcı ve eğlenceli atölyelerimizi sizin için EğlenİŞ başlığında topladık

Plastik Sanatlar

Atölyenin amacı: Çalışanların
birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak. Sosyallaşme, motivasyon ve
yaratıcılık düzeylerini arttırma.

İçerik: Etkinlikler
ve oyunlarla sürece hazırlık. Killerin dağıtılması ve verilen konunun grup
çalışmasıyla heykele dönüştürülmesi. Heykeller hakkında duygu ve düşüncelerin
paylaşılması.

Kimler
Katılabilir?: Tüm kademeden çalışanlar

Süresi: 3 saat

Ritm ve Müzik

Atölyenin amacı: Çalışanların
birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak. Sosyallaşme ve motivasyon. Ekip
sinerjisi yaratma.

İçerik: Etkinlikler
ve oyunlarla sürece hazırlık. Katılımcıların verilen malzemelerle marakaslarını
kendilerinin yapmalarını sağlama. Eğitmenin verdiği yönergelere göre
marakasları çalmaları. Gruplara ayrılan ekiplerin kendi ritmlerini ve
müziklerini bulmaları. Tüm sürecin değerlendirilmesi.

Kimler
Katılabilir?: Tüm kademeden çalışanlar.

Süresi: 3 saat

Oyun

Atölyenin amacı: Çalışanların
birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak. Sosyallaşme ve motivasyon.

İçerik: Etkinlikler
ve oyunlarla sürece hazırlık. Oyunun özelliklerini fark etme. Grupların bu
özelliklerden yola çıkarak bir oyun tasarlamasını isteme. Tüm katılımcılara bu
oyunları deneyimletme ve süreci değerlendirme

Kimler
Katılabilir?: Tüm kademeden çalışanlar

Süresi: 3 saat